Hasičské slavnosti se opět zařadí mezi nejvýznamnější akce Ústeckého kraje

Už od roku 2016 se mohou významné akce a projekty v Ústeckém kraji pyšnit titulem Rodinné stříbro Ústeckého kraje, jehož cílem je mimo jiné udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu. Hasičské slavnosti získaly tento titul hned v roce 2017 a letošní ročník nebude výjimkou.

 „Pod pojmem rodinné stříbro si mnozí vybaví něco cenného, k čemu má rodina úctu, co si pečlivě chrání a předává z generace na generaci. Přesně tyto přívlastky jsme měli na mysli, když jsme rozhodovali o projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje,“ říká hejtman Oldřich Bubeníček. 

Symbolem rodinného stříbra je graficky ztvárněné srdce a je inspirován heslem „Vzácnost, kterou ochraňujeme“.

Každoročně zavítá na akce zařazené do tohoto projektu více než půl milionu návštěvníků. V loňském roce se jich uskutečnilo hned 27 a Ústecký kraj se podílel na zmíněných aktivitách poskytnutím finanční podpory, v některých případech i formou spolupořadatelství.