Jak jsme již slibovali, pro letošní ročník máme pro Vás přichystanou řadu novinek.
První z nich je Ceremoniál slavnostního dekorování praporů.

Po zkušenostech z minulých ročníků a zpětné vazby od sborů, jsme se rozhodli, že stuhu na prapor, jako vzpomínku na Hasičské slavnosti 2020, si zaslouží víc než jen pět „vyvolených“.
Proto bude do programu zařazen i slavnostní ceremoniál, kdy těm sborům, které projeví zájem, bude slavnostně připnuta stuha na jejich prapor.
Vzhledem k tomu, že výroba stuh (a zvlášť pokud jich bude větší množství) trvá několik měsíců, potřebujeme je již nyní zadat do výroby. Prosíme tedy, aby ty sbory, které mají o stuhu zájem, vyplnily tuto skutečnost v předběžné přihlášce a přihlášku obratem odeslaly.

Na výběr je ze dvou variant:

Vyšívaná stuha
3.700 Kč
Tištěná stuha
750 Kč

Stuhy není možné hradit z finančních prostředků Hasičských slavností.