Letošní ročník Hasičských slavností Litoměřice 2022 proběhne ve dnech

10.–11. června 2022.

Jde o celorepublikový sraz hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské techniky – od té nejstarší ze sbírek sborů dobrovolných hasičů až po tu nejmodernější a speciální, kterou disponuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Zároveň je to také největší a nejvýznamnější akce svého druhu v Česku.

Minulý ročník přivítal 27 000 návštěvníků a přes 250 hasičských sborů přivezlo do Litoměřic 300 kusů historické hasičské techniky. Výstaviště tak zdobily staré zápřahové stříkačky, parní stříkačky i historické hasičské automobily. Většina techniky se aktivně prezentovala v rámci ukázek, jež probíhaly po dobu celých slavností. Velký úspěch zaznamenaly jednotlivé ukázky sborů dobrovolných hasičů, které si hasiči sami secvičili.

Tradičním partnerem Hasičských slavností Litoměřice je Hasičský záchranný sbor České republiky, jenž zde naopak prezentuje techniku nejmodernější v rámci statických i dynamických ukázek.

Řada soutěží je připravena i pro děti, a to nejen na výstavišti, ale také v rámci dne otevřených dveří na stanici litoměřických profesionálních hasičů.

Sobotní dopoledne patří slavnostnímu nástupu. Na Mírovém náměstí defiluje přes 300 sborů a k vidění jsou také historické prapory, kterých se pravidelně schází přes 120. Důležitým prvkem pro zdárný průběh oslav a speciálně sobotního slavnostního nástupu jsou koňská spřežení. Jelikož v okolí Litoměřic není dostatek tažných párů, hasiči si z celé republiky koně přivážejí s sebou. Diváci se pak mohou v průvodu pokochat pohledem i na techniku taženou právě koňskými spřeženími.

Nedílnou součástí oslav je také páteční Floriánská mše, celebrovaná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Sobotní večerní program na Lodním náměstí je zaměřen na prezentaci Hasičského záchranného sboru České republiky a jeho techniky. Hasiči zde předvedou ukázky své práce na vodě včetně široké škály techniky a vybavení.

Vrcholem celých slavností je Hasičská hudební fontána, již tradiční vodní a světelná show stříkaná hasičskými proudnicemi, které mají dostřik až 120 metrů, výška fontány je přes 67 metrů.

Na všechny účastníky i návštěvníky se moc těšíme.

Organizační tým Hasičských slavností Litoměřice 2022