O slavnostech

Hasičské slavnosti Litoměřice – Celorepublikový sraz hasičstva s výstavou historické hasičské techniky je akce, kterou naše sdružení, spolu s ostatními partnery, pořádá jedenkrát za tři roky. Jedná se o jedinečné setkání hasičů z celé České republiky – ať již vlastní historickou techniku, nebo se přijedou zúčastnit slavnostního nástupu hasičů na litoměřickém náměstí. Slavnosti sestávají z několika částí – výstavy historické a moderní hasičské techniky na výstavišti, slavnostního nástupu a průvodu hasičů na náměstí a celodenního kulturního programu s mnoha doprovodnými akcemi.

Tato původně třídenní, nyní již dvoudenní akce, se již stala největším hasičským svátkem svého druhu v naší zemi. Celorepublikové setkání umožňuje nejen fandům a příznivcům hasičů seznámit se s vývojem hasičství v obcích celé české republiky, poznat výsledky práce a úsilí, se kterým se hasiči věnují záchraně a péči o historickou techniku. Zároveň rozvíjí a udržují tradice, které provázely vývoj společnosti od počátků devatenáctého století.

„…poté, co skončily oslavy stého výročí založení našeho sboru v Podsedicích (roku 1996), a právě po těchto oslavách, které patřily k největším na okrese, přišel nápad, proč nepokračovat a znovu něco velkého neuskutečnit. Uvažoval jsem, při jaké příležitosti podobnou akci zopakovat, ale tentokrát v celorepublikovém měřítku se zahraniční účastí a umožnit tak téměř všem fandům a náruživcům do hasičstva a samozřejmě hasičům samotným, setkání, konzultaci a srovnání jako součást velkolepých oslav.Informace o celonárodním sjezdu hasičstva spojeného s výstavou hasičsko – samaritánskou, který se konal v Brně, v červenci 1925, a jehož záštitu převzal samotný tehdejší prezident České republiky dr. Tomáš G. Masaryk, se stala posledním impulsem. Nechceme oslavy spojené s výstavou historické techniky a ukázkami činností hasičů pořádat jako odkaz na jmenované oslavy. Cílem je spíše obnovit tuto tradici v zájmu nejenom hasičů jako takových, ale nás všech. Neboť právě hasič je jedním z těch, který jako první pomáhá při neštěstí druhých s nasazením vlastního života a zaslouží si být znovunalezen pro naši současnou společnost…“ říká předseda organizačního výboru slavností Jindřich Hejduk

xdd