Po nucené pětileté pauze se v pátek 10. a v sobotu 11. června 2022 uskutečnilo největší setkání hasičů v rámci Hasičských slavností Litoměřice 2022. Na výstaviště Zahrada Čech se sjelo přes 200 sborů dobrovolných hasičů, také Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičské záchranné sbory podniků a řada tradičních partnerů slavností.

Na Výstavišti Zahrada Čech mohli návštěvníci obdivovat přes 200 kusů historické hasičské techniky a také nejmodernější techniky profesionálních hasičů a hasičů podnikových. Hasičské sbory přivezly na litoměřické výstaviště staré zápřahové a parní stříkačky, ruční stříkačky, nechyběly ani historické hasičské automobily. Nejstarší hasičské stříkačky byly z konce 19. století.  Mezi moderní technikou se představily například zodolněné cisternové stříkačky Titan a Triton, speciální vůz do chemického provozu s velkým výkonem, vozidlo s hasicím ramenem, zdravotní Pandur a operační sál polní nemocnice Armády ČR,  vyprošťovací jeřáb nebo letištní speciál Panther.

Výstavu techniky doplnily po oba dva dny ukázky práce hasičů. Diváci zhlédli například ukázku vyprošťování z havarovaných vozidel, hašení cisternovou zodolněnou stříkačkou TITAN, ukázku zařízení Cobra, které předvedlo řezání materiálů vodním proudem, ukázku práce s hasicí puškou nebo práci hasičů lezců. Představil se i divácky velmi atraktivní letištní speciál.

Otevřena návštěvníkům byla také stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích, která při příležitosti slavností uspořádala po oba dny Den otevřených dveří s bohatým programem pro děti i dospělé – v průběhu oslav ji navštívilo 10 000 zájemců.

Nedílnou součástí oslav je také páteční Floriánská mše, celebrovaná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Sbory přinesly 38 praporů a katedrála byla naplněna do posledního místa. Jeho Eminence, mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, pro hasiče, organizátory, ale i návštěvníky a místní farníky celebroval speciální Floriánskou mši svatou. 

Sobotní dopoledne patřilo slavnostnímu nástupu. Na Mírovém náměstí defilovalo přes 170 sborů a vidět jsme mohli přes 100 historických praporů. V průvodu jelo 47 kusů historické a 18 kusů moderní techniky. Hasičské stříkačky táhlo 15 párů koní a byly zařazeny také čtyři traktory. Nejstarší automobil v průvodu byl z roku 1910, šlo o vůz značky Laurin a Klement a do Litoměřic dorazil z Kolína. Akci zakončil přelet letounů Armády ČR JAS-39 Gripen.

Vrcholem oslav je vždy sobotní večerní program na Lodním náměstí, který je zaměřen na prezentaci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR a jeho techniky. Na vodě se v ukázkách představily plovoucí transportéry a čluny. Po nebi se proháněly vrtulníky letecké služby Policie ČR a Armády ČR, nechyběla ukázka hašení pomocí bambi vaku.

S nadcházející tmou připravili členové devíti dobrovolných hasičských sborů z Českolipska pro návštěvníky Hasičskou hudební fontánu, což je světelná show na způsob Křižíkovy světelné fontány, stříkaná hasičskými proudnicemi. 51 proudů ztvárnilo na Smetanovu Vltavu unikátní představení, při kterém voda dosahovala 120 metrů do dálky a 67 metrů do výšky. Akci ukončil ohňostroj.

Vzácnými hosty na letošních slavnostech byli předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková, generální ředitel Hasičského záchranného sboru generálporučík Vladimír Vlček, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč, místostarosta Litoměřic a poslanec Parlamentu ČR Karel Krejza, generální vikář pražské arcidiecéze, kanovník svatovítské kapituly Monsignor Zdeněk Wasserbauer a v neposlední řadě Jindřich Hejduk, předseda Sdružení pro obnovu Hasičských tradic, které je organizátorem akce.

Letošní osmý ročník přivítal 27 000 návštěvníků.

Akci pořádá každé tři roky Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic, které si klade za cíl vytvořit prostor pro setkání hasičů a umožnit jim představit svou činnost a historickou techniku veřejnosti.