Bližší informace k akreditaci, umístění mediálního centra na Výstavišti Zahrada Čech nebo vyhrazenému prostoru pro novináře během slavnostního průvodu v sobotu 13. června na Mírovém náměstí zde budou zveřejněny v dostatečném předstihu před akcí.

Tisková mluvčí Hasičských slavností Litoměřice 2020
Nicole STUDENÁ
mobil: 602 215 142