Litoměřice již tradičně přivítají největší celorepublikový sraz hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské techniky. Jedná se již o 8. ročník a proběhne ve dnech 10. – 11. června 2022

Ten, kdo v těchto dnech zavítá na výstaviště Zahrada Čech, na Mírové náměstí a posléze na Lodní náměstí, se může těšit na hasičskou techniku od té nejstarší, ze sbírek sborů dobrovolných hasičů, až po tu nejmodernější a speciální, kterou disponuje Hasičský záchranný sbor ČR.

K vidění budou staré zápřahové stříkačky, parní stříkačky i historické hasičské automobily. Většina techniky se aktivně prezentuje v rámci ukázek, které probíhají po dobu celých slavností.  Velkému úspěchu se vždy těší jednotlivé ukázky sborů dobrovolných hasičů, které si sami secvičili.

Tradičním partnerem Hasičských slavností Litoměřice je Hasičský záchranný sbor ČR, jenž zde naopak prezentuje techniku nejmodernější v rámci statických i dynamických ukázek na suchu i na vodě. Záchranný útvar HZS ČR přiveze do Litoměřic trojici vozidel TITAN, TRITON a velkoobjemovou cisternu CV 40. Jedná se o techniku, která je součásti modulu pro hašení požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů. Jinak řečeno tato technika je určena pro zásahy v prostorech s vysokou mírou ohrožení osob. Jako příklady těchto situací lze uvézt požáry či výbuchy muničních skladů, chemických provozů a obecně provozů s výskytem hořlavých, výbušných, toxických a jinak nebezpečných látek. Vyzdvihnout lze například provozy s výskytem tlakových lahví či technologií pracujících pod vysokým tlakem.

Na výstavišti Zahrada Čech čeká na malé i velké návštěvníky řada soutěží. Vyzkoušet si budou moct nejen práci hasičů, ale třeba i projít náborovým střediskem. Po celou dobu slavností bude také otevřená stanice litoměřických profesionálních hasičů.

Sobotní dopoledne patří slavnostnímu nástupu. Na Mírovém náměstí defiluje přes 300 sborů a k vidění jsou také historické prapory, kterých se pravidelně schází

přes 120. Důležitým prvkem pro zdárný průběh oslav, a speciálně sobotního slavnostního nástupu, jsou koňská spřežení.

Nedílnou součástí oslav je také páteční Flo­riánská mše, celebrovaná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Sobotní večerní program na Lodním náměstí je zaměřen na prezentaci Hasičského záchranného sboru ČR a jeho techniky. Hasiči zde předvedou ukázky své práce na vodě včetně široké škály techniky a vybavení.

Vrcholem slavností je hasičská hudební fontána, již tradiční vodní a světelná show stříkaná hasičskými proudnicemi, které mají dostřik až 120 metrů a výška fontány je přes 67 metrů.

Tuto největší a nejvýznamnější akci svého druhu v Česku navštívilo při minulém ročníku 27 000 návštěvníků a přes 250 hasičských sborů přivezlo do Litoměřic 300 kusů historické hasičské techniky.

Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí
mobil: 775 360 643
media@hasicskeslavnosti.cz