Přípravy na slavnosti

Na přípravách Hasičských slavností Litoměřice se podílí téměř stovka lidí. V Litoměřicích jsou již od středy a mají na starosti přípravu a rozmístění vystavovatelů na Výstavišti Zahrada Čech, registraci, ubytování, stravování účastníků, péči nejen o lidi, ale také o koně, přípravu soutěží a ukázek, rozmístění navigačních tabulí, ostrahu, zprovoznění vysílaček, umístění rampy Únor a mnoho dalšího. Nahlédněte s námi do zákulisí.