Tradičním hlavním partnerem Slavností je Hasičský záchranný sbor ČR.

V rámci ukázek statických a dynamických představuje, oproti sborům dobrovolným, nejmodernější techniku, kterou disponuje. Jedním z největších lákadel letošního ročníku bude speciální technika Záchranného útvaru HZS ČR.

Do Litoměřic přiveze Záchranný útvar trojici vozidel TITAN, TRITON a velkoobjemovou cisternu CV 40. Jedná se o techniku, která je součásti modulu pro hašení požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů. Jinak řečeno tato technika je určena pro zásahy v prostorech s vysokou mírou ohrožení osob. Jako příklady těchto situací lze uvézt požáry či výbuchy muničních skladů, chemických provozů a obecně provozů s výskytem hořlavých, výbušných, toxických a jinak nebezpečných látek. Vyzdvihnout lze například provozy s výskytem tlakových lahví či technologií pracujících pod vysokým tlakem.

Další uplatnění nalézají tato vozidla při hašení požárů přírodních porostů, kde vynikají výbornou manévrovatelností a průjezdností i tím nejsložitějším terénem, což je v kombinaci s vysokou úrovní ochrany osádky a dostatečnou zásobou hasební vody činí ideálními prostředky pro likvidací lesních požárů.

TRITONCisternová zodolněná stříkačka CZS 15

 • Triton je díky kompaktním rozměrům a skvělé průjezdnosti těžkým terénem předurčen především jako průzkumné vozidlo či vozidlo velitelské.
 • K zajištění hasebního zásahu je v přední části Tritonu osazena nárazníková lafetová proudnice o jmenovitém průtoku 2000 l/min. Zásoba vody je v rámci zachování kompaktních rozměrů a hbitosti vozidla zajištěna nádrží na 2000 l vody.
 • Triton je postaven na dvounápravovém šasi TATRA T815-7 s pohonem 4×4, možností plynulého nastavení výšky vozidla (v rozsahu necelých 19 cm) a z kabiny ovládatelným nastavením tlaku v pneumatikách.
 • Kabina vozidla je odolná proti mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni 2 dle standardizační normy STANAG 4569 (kabina odolá výbuchu nálože o ekvivalentu 6 kg TNT, která je umístěna pod kolem či středem podvozku). Kabina je dále přetlaková hermeticky uzavřená zkombinovaná s aktivní a pasivní filtroventilací pro ochranu osádky před nebezpečnými látkami a produkty hoření.
 • Složení ovzduší v kabině je monitorováno přístrojem Gas Alert, který měří a vyhodnocuje koncentrace kyslíku a oxidu uhelnatého. V případě zhoršení kvality vzduchu v kabině má osádka k dispozici vzduchové dýchací přístroje Dräger Pascolt.
 • Vozidlo je nejen odolné vůči mechanickému poškození, ale také vůči účinkům sálavého tepla vnikajícího při požáru a pro zvýšení odolnosti je vozidlo opatřeno vodním skrápěním umístěným na střeše, které zajistí ochlazování karoserie. Chráněn je rovněž podvozek vozidla. Rozvody vzduchu, paliva a oleje jsou vedeny v kovovém potrubí, respektive pancéřových hadicích a společně s kritickou elektroinstalací jsou opatřeny ohnivzdornými návleky se samozhášivou vrstvou. Podvozek automobilu je zakrytován ocelovými pláty, které brání mechanickému a tepelnému poškození jeho součástí a zabraňují rovněž případnému průniku plamenů.
 • Veškeré funkce TRITONU jsou ovládány z kabiny obsluhy.

TITAN – Cisternová zodolněná stříkačka CZS 40

 • Titan tvoří v rámci prezentované trojice vozidel ZÚ HZS ČR hlavní hasební a výkonnou jednotku.
 • K zajištění hasebního zásahu je TITAN vybaven střešní výsuvnou lafetovou proudnicí o jmenovitém průtoku 4000 l/min, která je doplněna kamerou sledující směr stříkání. Nechybí zde ani nárazníková lafetová proudnice o polovičním výkonu.
 • Nádrž na vodu má objem 12 000 l.
 • Titan je postaven na osmikolovém šasi TATRA T815-7 s pohonem 8×8 a možností plynulého nastavení světlé výšky vozidla a možností nastavení tlaku v pneumatikách.
 • Ač je TITAN více než 11 m dlouhý kolos o hmotnosti 36 t je velmi obratný a v terénu se vyznačuje skvělou průjezdností a manévrovatelností. Tyto vlastnosti jsou dosaženy díky systému řízení všech náprav. Toto řešení zajišťuje vozidlu výborný průměr otáčení.
 • Kabina má totožné ochranné vlastnosti jako u TRITONU.
 • Pro zvýšení odolnosti vozidla proti sálavému teplu je vozidlo opatřeno vodním skrápěním karoserie, ale i podvozku. Kritické rozvody a kabeláž jsou pak opět provedeny v mechanicky a teplotně odolném provedení.
 • TITAN je vybaven výsuvným stožárem s kamerou, termokamerou a laserovým dálkoměr. Stožár může být vysunut až do výšky 5 m nad zem.
 • Všechny funkce TITANU jsou stejně jako u TRITONU ovládány z kabiny obsluhy.

Velkoobjemová cisterna CV 40  

 • Pokud Vám TITAN připadá jako obr tak věřte, že CV 40 je ještě o něco dál   s délkou bezmála 13 m a hmotností 44 t se jedná o pořádný kus hasební techniky.
 • S nádrží na vodu o objemu 21 000 l je nedílnou součástí modulu pro hašení v nebezpečných prostorech a lesních požárů
 • Vozidlo CV 40 je postaveno na desetikolovém podvozku TATRA s trvalým pohonem čtyř náprav a připojitelným pohonem páté nápravy.
 • Zásadní je, že je vozidlo i přes jeho parametry stále velmi obratné a v terénu se vyznačuje skvělou průjezdností a manévrovatelností. Tohoto je opět dosaženo díky systému řiditelných náprav. Dvě přední jsou řiditelné stále a dvě zadní nápravy jsou řiditelné až do rychlosti 30 km/hod. Toto řešení propůjčuje vozidlu výborný poloměr otáčení srovnatelný s vozidly na podvozku T815 6×6.
 • CV 40 je osazena nárazníkovou lafetovou proudnicí o jmenovitém průtoku 2400 l/min.

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky je organizační složkou státu v přímé podřízenosti MV – generálního ředitelství HZS ČR.  

Má celorepublikovou působnost a jeho jednotky jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelních pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů s nutností využití speciální techniky, jíž Záchranný útvar disponuje.

Síly a prostředky jsou z důvodu dosažitelnosti a efektivního využití dislokovány do třech míst České republiky, a to do Hlučína, Zbirohu a Jihlavy.

Samotný vznik ZÚ HZS ČR se datuje k 1. 1. 2009, kdy byl tehdejší 157. záchranný prapor Armády České republiky převeden „Transformací Ministerstva obrany“ pod Hasičský záchranný sbor ČR.