Když se podíváte na program Hasičských slavností, vždy v pátek v podvečer tam naleznete položku „Floriánská mše“. Bereme jaksi automaticky, že ji slouží litoměřický biskup. Stejně tak většině lidí ani nepřipadne zvláštní, když se při sobotním slavnostním nástupu na tribuně významných hostů objeví nejvyšší hlava české katolické církve. My, kteří Hasičské slavnosti organizujeme, víme, že to tak automatické není a vážíme si vzájemných dobrých vztahů, které jsme za ty roky vybudovali.

Slavnostní mše však nebyla součástí Hasičských slavností odjakživa. Spolupráce na poli duchovním byla navázána až při 4. ročnímu Slavností v roce 2007, a to díky velkorysé pomoci 19. litoměřického biskupa mons. Jana Posáda. Byl to on, kdo navrhnul konání floriánské mše, pozval nás na biskupskou rezidenci k odpolednímu přátelskému setkání a v sobotu se jako první zástupce církve zúčastnil slavnostního nástupu hasičstva na Mírovém náměstí. V jeho osobě jsme nalezli člověka otevřeného, který hasiče přijímal s přátelskou náručí – však na jeho srdečné přijetí dodnes mnozí pamětníci vzpomínají.

V současné době je Jan Posád  světícím biskupem českobudějovické diecéze. Neztrácíme s ním kontakt a snažíme se jej o všech našich aktivitách průběžně informovat.

Pomyslnou štafetu a péči o duchovní část Slavností převzal v roce 2010 dvacátý biskup litoměřický, mons. Jan Baxant. I od něj cítíme velkou podporu a jsme vděčni za jeho všemožnou pomoc, která se nám nezištně dostává. 

I v letošním roce máme Floriánskou mši naplánovanou. Tradičně se koná v pátek v podvečer, v první den Slavností. V době, kdy je již výstaviště Zahrada Čech uzavřeno a hasiči mají možnost se v klidu přesunout na litoměřické Dómské náměstí do katedrály sv. Štěpána. V nádherném kostele, který tvoří jednu z dominant města, v těsné blízkosti biskupské rezidence, jsou všichni zváni, aby společně prožili chvíle zklidnění, vzpomněli na hasiče a záchranáře, kteří se ze svých výjezdů už nevrátili a vyprosili si Boží požehnání pro sebe, své rodiny a svou službu. Hasičské sbory na mši přinášejí své nádherné prapory a praporečníci s nimi hrdě po celou dobu mše stojí v prostřední uličce. Otec biskup při mši připomíná osobnost sv. Floriána a dotýká se témat lásky, služby a oběti – tedy hodnot, které jsou podstatou křesťanství, ale i všech, kteří pracují v pomáhajících profesích. Za ty je obětována tato Floriánská mše. Hasiči se na mši také aktivně podílejí, někteří po dohodě s duchovním také ministrují. Po mši vycházíme společně s otcem biskupem ven a naši fotografové v zapadajícím slunci kouzlí s motivy hasičských praporů a siluety katedrály. Některé sbory se z výstaviště přemisťují na svých krásných historických autech a mohou tak otci biskupovi nabídnout krátké svezení centrem města. 

V sobotu, v den, kdy se všechno dění z výstaviště na celé dopoledne přesouvá na litoměřické Mírové náměstí, nechybí mezi významnými hosty arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka. Jeho přízeň a pravidelná účast na Hasičských slavnostech je pro nás opravdovou poctou a zároveň ji chápeme jako poděkování hasičům za jejich práci a obětavost při záchraně lidských životů. Obec kardinál z tribuny žehná Slavnostem a odpoledne nikdy neopomene navštívit také výstaviště. Jeho přítomnost spojená s uvolněnou atmosférou, krátká zastavení u vystavujících sborů, přátelské slovo, to všechno tvoří nezapomenutelné okamžiky.

Vám, přihlášeným sborům, teď už jen zbývá zaškrtnout v závazné přihlášce políčko s účastí na Floriánské mši. A uvidíme se v pátek, 10. června 2022 v 19:30 hodin. Prapory vezměte s sebou!

Za Organizační výbor Hasičských slavností Litoměřice 2022

Alena Pelikánová – kontakt: alena-pelikanova@seznam.cz